drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Wolinie

Opinia organu nadzoru dotycząca wniosku o rejestracje stowarzyszenia

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79,poz.855).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Załączniki:

  • Wniosek o wpis do rejestru
  • lista osób uczestniczących w zebraniu założycielskim, zawierająca podstawowe dane o osobach uczestniczących (dane dot. każdej osoby uczestniczącej w spotkaniu winny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, obywatelstwo, własnoręczny podpis),
  • statut stowarzyszenia,
  • protokół z wyboru komitetu założycielskiego,
  • informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.