drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Wolinie

USC-V
Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą

Podstawa prawna: art.83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.2016, poz.2064).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
  2. Do wglądu: dokument tożsamości.
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (zaświadczenie).

II. OPŁATY: 

Opłata skarbowa:

III. TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

Niezwłocznie - do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB  ODWOŁAWCZY:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

VI. UWAGI:

  1. Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

 

Więcej informacji można uzyskać:  tel. (91) 322-08-75    lub    osobiście – pokój nr 101