drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Wolinie

USC-XI
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna: art. 99 i art. 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2064).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o rejestrację (odtworzenie) aktu urodzenia/ aktu małżeństwa/ aktu zgonu
   
 2. Załączniki:
  • dokument stwierdzający dane zdarzenie, jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe,
  • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
  • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
  • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
 3. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa: za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu odtworzenia - 39 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. UWAGI:

Sprawy załatwia się w:

Sprawy załatwia się w pokoju nr 101,     tel. (91) 322-08-75