drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Wolinie

USC-XII
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Podstawa prawna: art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.682) oraz art. 90 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz.2064)

I. WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wniosek o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

Do wglądu:

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa - 11,00 zł.

III. TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

Niezwłocznie (maksymalnie do 30 dni)

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. UWAGI:

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

 Sprawy  załatwia się w pokoju nr 101,     tel. (91) 322-08-75